Strona internetowa poświęcona wsi Boczki Stare
Strona główna | Mapa serwisu

Boczki Stare
Województwo łódzkie, powiat Zduńska Wola 

_
Zabytki

_
Z dawnego drewnianego, parterowego dworu, zbudowanego w 1 poł. XIX w. zniszczonego pożarem 17 maja 1962 r. pozostała ruina. Przed zniszceniami obronił się zaniedbany park o pow. ok. 2 ha, z dwiema grabowymi alejami, aleją lipową, egzemplarzami modrzewi, świerków, tui, jesionów lip, kasztanowców i pojedynczym egz. tulipanowca amerykańskiego. Od strony zach. zarys stwawu z wysepką, na której stała altanka.

Jedyną pamiątką po Nenckich, jest ustawiona na stosie kamieni, w końcu alei grabowej parku (od str. wsch) figura MB Nepokalanej z ocalałą tablicą, na której znajduje się napis:

"Pocieszałaś, pocieszaj.
Matce Boga i ludzi,
Pocieszycielce strapionych

Jej dziecię Małgorzata Nencka - 7 VI 1925 r."


Na cmentarzu parafialnym w pobliskiej
Rossoszycy znajduje się grobowiec rodzinny Nenckich z zachowanymi tablicami.
 
 
Figura MB w parku


Runiny drewnianego dworu Nenckich


Strona internetowa poświęcona wsi Boczki Stare